STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112231 Vật tư dùng trong quy trình giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC 1854/BiOptica/PLTTB_PMITC Còn hiệu lực
22/12/2023

112232 Vật tư dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 11-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
09/06/2023

112233 Vật tư dùng trong điều trị tai, mũi, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 3009 Còn hiệu lực
30/09/2023

112234 Vật tư hệ thống khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 468-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2022

112235 Vật tư hỗ trợ phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-NM01-231023 Còn hiệu lực
23/10/2023