STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116406 Vật liệu trám răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 24062023 - 1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2023

116407 Vật liệu trám răng quang trùng hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0306/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
05/06/2020

116408 Vật liệu trám răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191479 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

116409 Vật liệu trám răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2792A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

116410 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191479.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/07/2020