STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116411 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-003-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

116412 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20221026/SD/BPL Còn hiệu lực
31/10/2022

116413 Vật liệu trám răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200481 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
11/09/2020

116414 Vật liệu trám răng Z100™ Restorative TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-013-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

116415 Vật liệu trám răng, che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
24/06/2021