STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117116 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

117117 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0084/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/10/2020

117118 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0150/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
13/08/2021

117119 Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181594 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/03/2021

117120 Vi Dây Dẫn Approach Hydro ST có Lớp phủ Ưa nước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
11/08/2020