STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117221 Vật tư y tế nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/10.08/BMS-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
24/06/2019

117222 Vật tư y tế phẫu thuật cột sống, dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/01.30-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
25/06/2019

117223 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 453/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

117224 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 67A/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

117225 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 326/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020