STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117226 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

117227 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

117228 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 068/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
14/01/2020

117229 Vật liệu cấy ghép cột sống và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 910/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ Còn hiệu lực
23/07/2020

117230 Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định định tính Torch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 272022/TDM-PCBPL Đã thu hồi
21/08/2022