STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118906 Xe lăn dành cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181586 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/03/2021

118907 Xe lăn dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92321CN/190000014/PCBPL-BYT TỔ CHỨC SAIGON CHILDREN’S CHARITY CIO Còn hiệu lực
03/01/2022

118908 Xe lăn dùng cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 06/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

118909 Xe lăn dùng cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 06/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

118910 Xe lăn dùng cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM HMP2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/02/2023