STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118931 XANH METHYLEN 1% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

118932 Xe đẩy bình ô xy TTBYT Loại A DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ 05/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

118933 Xe băng ca INOX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 07/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

118934 Xe cáng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1661/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát Đã thu hồi
20/07/2019

118935 Xe cáng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1661/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát Còn hiệu lực
20/07/2019