STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118961 WizPrepTM Viral DNA/RNA Mini Kit (V2) (Bộ kit chiết tách axit nucleic) TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SISTAR BH KOREA LTD, CO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 647A/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

118962 Wooden Cervical Scraper ( Que lấy mẫu bệnh phẩm ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 84/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
06/02/2020

118963 Wooden Tonge Depressor ( Que đè lưỡi bằng gỗ ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 84/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
06/02/2020

118964 Wooden Wedge TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

118965 Wrist digital blood pressure monitor (Máy đo huyết áp điện tử cổ tay) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAKAMED VIỆT NAM 923 PL-TKM/BPLSP-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024