STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119006 Xe cáng nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

119007 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 169-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
12/07/2019

119008 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 295-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
12/07/2019

119009 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 236/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỰC PHẨM THĂNG LONG Còn hiệu lực
02/06/2020

119010 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021291/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Còn hiệu lực
27/07/2021