STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119011 Xe cáng vận chuyển cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB 0719-170000127/KCB/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
25/06/2019

119012 Xe cáng vận chuyển vận bệnh nhân có hệ thống điều chỉnh cao thấp TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

119013 Xe cáng y tế/ cứu thương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 024/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2020

119014 Xe cáng y tế/ cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 01/ADE-BPL Còn hiệu lực
17/06/2022

119015 Xe cáng đẩy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0026_1PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc Còn hiệu lực
12/12/2019