STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119271 Xe đẩy cáng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN 0324/KQPLA-MX Còn hiệu lực
15/01/2024

119272 Xe đẩy cáng bệnh nhân cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 09.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

119273 Xe đẩy cáng cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 10-1017ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
19/07/2019

119274 Xe đẩy cáng cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2022/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI&SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Còn hiệu lực
07/10/2021

119275 Xe đẩy cáng cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 02/2024/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
08/05/2024