STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119276 XE ĐẨY CÁNG CHUYÊN DỤNG VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 205/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
29/10/2019

119277 Xe đẩy cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2382019/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
26/08/2019

119278 Xe đẩy cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 253/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

119279 Xe đẩy cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 114/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119280 Xe đẩy cáng dùng cho xe cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1801/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
30/08/2021