STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119566 Xe đẩy trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210844-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT Còn hiệu lực
09/11/2021

119567 Xe đẩy và phụ kiện bổ sung cho màn hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0518 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2020

119568 Xe đẩy và phụ kiện đi kèm chuyên dụng trong y tế TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 02/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

119569 Xe đẩy vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1715/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Nguyên Phương Còn hiệu lực
11/08/2019

119570 Xe đẩy vận chuyển bệnh nhân SKM-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 275/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Còn hiệu lực
21/05/2020