STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119576 Xe đẩy y tế, Bàn dụng cụ, Ghế phẫu thuật và Xô đựng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG MED AP-PL2024-0624-1 Còn hiệu lực
25/06/2024

119577 Xe đẩy y tế, Bàn dụng cụ, Ghế phẫu thuật và Xô đựng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG MED SH-PL2024-0524-01 Còn hiệu lực
25/06/2024

119578 Xe đẩy y tế, Cáng y tế và Đệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0509 Còn hiệu lực
09/05/2024

119579 Xe đẩy y tế, Cáng y tế, Cọc truyền dịch và Đệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0509-1 Còn hiệu lực
25/06/2024

119580 Xe đẩy đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1040/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MKC Còn hiệu lực
29/06/2021