STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119596 Xe đẩy, băng ca, cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 26/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
17/08/2022

119597 Xe đẩy bệnh nhân ngồi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

119598 XE ĐẨY DÙNG TRONG Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM 0110/2023/XD Còn hiệu lực
01/11/2023

119599 Xe đẩy dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM VBPL/0510/2022/DP Còn hiệu lực
12/10/2022

119600 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0982021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH VT-Medical Còn hiệu lực
15/05/2021