STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119601 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0982021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH VT-Medical Còn hiệu lực
15/05/2021

119602 Xe để máy monitor TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2611/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Còn hiệu lực
27/11/2019

119603 Xe để monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2056/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ Còn hiệu lực
03/02/2021

119604 Xe đi bộ dành cho người khuyết tật khung nhôm bốn bánh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1643/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Delago Còn hiệu lực
08/07/2019

119605 Xe đựng vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 224/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Còn hiệu lực
21/05/2020