STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119606 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HBSAG (Alere Determine HbsAg) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1733 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

119607 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV (Alere Determine HIV-1/2) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1732 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

119608 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV Combo (Alere HIV Combo) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1735 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

119609 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh Syphilis (Alere Determine Syphilis TP) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1734 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

119610 Xét nghiệm Cholesterol trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023