STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119611 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid Test) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0585PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Phương Còn hiệu lực
24/10/2020

119612 Xét nghiệm HBA1C bằng phương pháp Latex Immunoturbidimetric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

119613 Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 139/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
10/07/2021

119614 Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể Treponema Pallidum ở người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 140/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
10/07/2021

119615 Xét nghiệm Microalbumin trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023