STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119651 Xe đi bộ dành cho người khuyết tật khung nhôm bốn bánh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1643/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Delago Còn hiệu lực
08/07/2019

119652 Xe đựng vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 224/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Còn hiệu lực
21/05/2020

119653 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HBSAG (Alere Determine HbsAg) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1733 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

119654 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV (Alere Determine HIV-1/2) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1732 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

119655 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV Combo (Alere HIV Combo) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1735 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021