STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119656 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/175 Còn hiệu lực
16/11/2023

119657 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/137 Còn hiệu lực
29/08/2022

119658 Xe đẩy gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 15/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

119659 Xe đẩy gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 230116/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

119660 Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/23/PL-TP/RW Còn hiệu lực
15/03/2023