STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120191 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
04/01/2022

120192 Xịt họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4082-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN KENFA VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

120193 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ASIA 01:2022/PL-ASIA Còn hiệu lực
19/01/2022

120194 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 01:2022/PL-DVL Còn hiệu lực
27/01/2022

120195 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE 01:2022/PL-SNF Còn hiệu lực
28/01/2022