STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120196 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2024/PL-TLD Còn hiệu lực
10/04/2024

120197 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM 01/PL-BM/24 Còn hiệu lực
17/04/2024

120198 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH 01-24/PL-MPH Còn hiệu lực
06/05/2024

120199 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

120200 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TCT 01/2024/PL-TCT Còn hiệu lực
01/06/2024