STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120211 Xịt giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ TRẦN NGỌC 01/2024/PL-TN Còn hiệu lực
15/07/2024

120212 XỊT GIẢM ĐAU META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 01/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

120213 Xịt giảm đau ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 13/2023/PLTTBYT-CPV Còn hiệu lực
28/11/2023

120214 Xịt giảm đau nhanh mộc kiện linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2195A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Còn hiệu lực
12/11/2021

120215 XỊT GIẢM ĐAU PHONG CỐT KHANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0014PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Đã thu hồi
22/02/2020