STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120216 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ HÓA SINH HÀ NỘI 02/2023/PL-HSHN Còn hiệu lực
02/11/2023

120217 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM CIC 01/2023/PL-CIC Còn hiệu lực
19/12/2023

120218 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC GHK 01/2023/PL-GHK Còn hiệu lực
22/12/2023

120219 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 01-2022/PL-TW4 Còn hiệu lực
17/01/2024

120220 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP 0220/2024/DELAP-PLTTBYT Còn hiệu lực
21/02/2024