STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120231 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO 01:2024/ PL- BACHTHAO Còn hiệu lực
22/05/2024

120232 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN LIFE QUỐC TẾ 02/2024/BPL-GRLIFE Còn hiệu lực
15/07/2024

120233 Xịt họng NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020

120234 Xịt họng NANO BẠC KID’S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020

120235 Xịt họng Codimax SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021