STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120236 Xịt họng Cordihen SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

120237 Xịt họng XUYÊN TÂM LIÊN API PHARMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API Còn hiệu lực
30/07/2021

120238 XỊT HỌNG - MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOUSES GROUP 01/VBPL-HG/2023 Còn hiệu lực
02/02/2023

120239 XỊT HỌNG 360 VI MI HO TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/04/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

120240 Xịt họng AMBROVIR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 650/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC Còn hiệu lực
01/09/2021