STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120246 Xịt họng BDFerm Bio-Spray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 694/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Nhật Hàn Còn hiệu lực
20/09/2021

120247 Xịt họng Bee Bang Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDI MIỀN BẮC Còn hiệu lực
19/08/2021

120248 Xịt Họng BiBee TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 310/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GREAT HEALTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2020

120249 XỊT HỌNG CEPOXINE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0221/210000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao ABIPHA Còn hiệu lực
28/04/2021

120250 XỊT HỌNG COVEND TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 1-22/3700683163/CBPL-TBYT Đã thu hồi
10/03/2022