STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120251 Xịt họng CTTSORE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/05/2021

120252 Xịt họng CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

120253 Xịt họng CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

120254 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 01-PLXH/STARMED Còn hiệu lực
21/11/2022

120255 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 02-PLXH/CNC/STARMED Còn hiệu lực
15/12/2022