STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120256 Xịt họng CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

120257 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 01-PLXH/STARMED Còn hiệu lực
21/11/2022

120258 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 02-PLXH/CNC/STARMED Còn hiệu lực
15/12/2022

120259 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED 01-PLXH/STARMED Còn hiệu lực
06/02/2024

120260 XỊT HỌNG ELIOS APIS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ELIOS 01/BPL-ELIOS/2024 Còn hiệu lực
02/05/2024