STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120266 XỊT HỌNG HOÀNG LAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FRANCE HOÀNG LAN 01/2022/PL-HOANGLAN Còn hiệu lực
09/03/2022

120267 Xịt họng húng chanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAKURA 01/2023/BPL-SAKURA Còn hiệu lực
05/05/2023

120268 XỊT HỌNG HÚNG CHANH TỎI ĐEN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM 01/2023/BEE Còn hiệu lực
13/02/2023

120269 Xit hong Infadin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 298/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
24/03/2020

120270 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 272/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
03/06/2021