STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120286 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 738/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

120287 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 783/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
19/10/2021

120288 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 821/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2021

120289 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
10/11/2021

120290 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 864/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH UK PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021