STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120296 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 02/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
28/02/2022

120297 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 02/2022/PL-MEDIFA Còn hiệu lực
01/03/2022

120298 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 01/2022/PL- VINAMAX Còn hiệu lực
03/03/2022

120299 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE 01/2022/CBA- MEDCARE Còn hiệu lực
03/03/2022

120300 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO 01/2022/PL-VN Còn hiệu lực
04/07/2022