STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120301 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SABINA 01/2022/PL- SABINA Còn hiệu lực
04/03/2022

120302 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 03/2022/PL-UP Còn hiệu lực
08/03/2022

120303 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM STANA VIỆT NAM 01/2022/PL-STANA Còn hiệu lực
08/03/2022

120304 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 01/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

120305 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA 02/2022/PL-SHG Còn hiệu lực
23/03/2022