STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120326 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NHIÊN MOMKIDS 01/2024/BPL-MOMKIDS Còn hiệu lực
19/04/2024

120327 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC 02/2024/PL-MDCU Còn hiệu lực
20/06/2024

120328 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ ZENA CANADA 01/2024/PL-ZENA Còn hiệu lực
24/06/2024

120329 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM 01/2024/BPL-DR Còn hiệu lực
15/07/2024

120330 Xịt họng keo ong Élo- Polis TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25521CN/190000014/PCBPL-BYT Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Còn hiệu lực
05/05/2021