STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120351 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

120352 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

120353 Xịt họng NANO Ag+ CÚC TÍM XUYÊN TÂM LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH CƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
10/11/2021

120354 Xịt họng Nano Bạc Organic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2203PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

120355 XỊT HỌNG NANO XUYÊN TÂM LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 04/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
11/03/2022