STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120361 Xịt họng TH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 30921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TH Còn hiệu lực
29/05/2021

120362 Xịt họng Thái Linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

120363 XỊT HỌNG THANH KHÍ ĐAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIG EAGLE Còn hiệu lực
04/08/2021

120364 Xịt họng thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0728PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
09/08/2021

120365 XỊT HỌNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 665/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
10/09/2021