STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120366 XỊT HỌNG THANH KHÍ ĐAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIG EAGLE Còn hiệu lực
04/08/2021

120367 Xịt họng thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0728PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
09/08/2021

120368 XỊT HỌNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 665/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
10/09/2021

120369 Xịt Họng Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELTA GREEN 01/2022/PL-DELTA Còn hiệu lực
26/02/2022

120370 Xịt Họng Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC DELTA GREEN 01/2022/PL-DELTA Còn hiệu lực
28/02/2022