STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120371 XỊT HỌNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LAGAN PHARMA 01/2022/PL-LAGAN Còn hiệu lực
13/03/2022

120372 Xịt họng thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI TGT 01/2024/PL-TGT Còn hiệu lực
03/01/2024

120373 XỊT HỌNG THẢO MỘC NAM DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 01/2022 Còn hiệu lực
05/01/2024

120374 XỊT HỌNG Throat spray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 461/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

120375 Xịt họng Vega TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2271A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
21/12/2021