STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120386 Xịt họng Xuyên tâm liên DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1242/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

120387 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN NANO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 496/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC LIÊN DOANH VIỆT MỸ Còn hiệu lực
23/07/2021

120388 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Nano bạc HQ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1243/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

120389 Xịt họng xuyên tâm liên OPC TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 574.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Còn hiệu lực
22/11/2021

120390 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN Pluzz TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 471/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021