STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120391 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Roxtech TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25321/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty CP Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương/ Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2021

120392 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN TUỆ MINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 474/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
21/07/2021

120393 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Yên Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1247/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

120394 Xịt họng, mũi, tai Xuyên Tâm Liên Erophar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Còn hiệu lực
03/08/2021

120395 Xịt keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 01/2023/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
27/10/2023