STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120396 Xịt keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 01/2023/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
27/10/2023

120397 XỊT KHANG HẢI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 110/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG HẢI Còn hiệu lực
24/03/2021

120398 Xịt kháng khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022

120399 Xịt Kháng Khuẩn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 03:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

120400 XỊT KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA 01/2024/PL-VITAL Còn hiệu lực
09/05/2024