STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120401 Xịt Kháng Khuẩn Nano Sea Fresh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 527/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

120402 XỊT KHOÁNG BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 661/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
10/09/2021

120403 Xịt Khoáng Biển Nano Plasma Andi+ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 495/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ANDI PHÁP Còn hiệu lực
16/06/2020

120404 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 03/2022/PL-HUTA Còn hiệu lực
17/05/2022

120405 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IDC PHARMA VIỆT NAM 03/2022/PL-IDC Còn hiệu lực
11/06/2022