STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120406 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS 01/2022/PL-VENUS Còn hiệu lực
16/08/2022

120407 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 14/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
22/08/2022

120408 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VINAMEC 01/2022/PL-VINAMEC Còn hiệu lực
13/09/2022

120409 Xịt khớp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 04/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

120410 Xịt khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ZA NGUYỄN 01/2024/PL- ZN Còn hiệu lực
29/05/2024