STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120411 Xịt khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC 03/2024/PL-MDCU Còn hiệu lực
20/06/2024

120412 Xịt khớp Sao Việt TTBYT Loại A CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE 01/2024/PL-CNFOBE Còn hiệu lực
18/07/2024

120413 XỊT KHỬ MÙI AROMA LUCKY TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/08/2022 Còn hiệu lực
09/06/2022

120414 Xịt khuẩn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 323-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Kocks Ardelt Kranbau GmbH tại TpHCM Còn hiệu lực
13/10/2021

120415 Xịt Khuẩn Ngoài Da TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 05/2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
10/08/2022