STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120416 XỊT LẠNH GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 01/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
21/03/2024

120417 XỊT LẠNH GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 04/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
22/03/2024

120418 Xịt lạnh WariActiv® N TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỨC VIỆT Còn hiệu lực
13/01/2021

120419 XỊT MASSAGE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM DACO 01/2024/PL-DACO Còn hiệu lực
15/05/2024

120420 Xịt massage hỗ trợ giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM PHARMA 01/2024/PL-NT Còn hiệu lực
21/06/2024