STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120421 Xịt massage hỗ trợ giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM PHARMA 01/2024/PL-NT Còn hiệu lực
21/06/2024

120422 Xịt miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-16 PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
23/11/2021

120423 Xịt miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-16S PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
01/12/2021

120424 Xịt miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THE FAMIDOC VIỆT NAM 02/2024/PL-FVNC Còn hiệu lực
30/05/2024

120425 XỊT MIỆNG - HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC SAO MAI 01/VBPL/SM Còn hiệu lực
20/09/2023