STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120426 XỊT MIỆNG HỌNG THẢO MỘC TÂM HOA SEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 874/21/170000116/PCBPL-BYT.. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
27/11/2021

120427 Xịt miệng VISCOFLU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH 11-2024/PL Còn hiệu lực
17/07/2024

120428 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1895 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

120429 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 276/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM A-M Còn hiệu lực
03/06/2021

120430 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 449/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Còn hiệu lực
08/07/2021