STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120436 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH MỸ Còn hiệu lực
30/09/2021

120437 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 730/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA Còn hiệu lực
10/11/2021

120438 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2203A/2021/180000028/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
15/11/2021

120439 Xịt Mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-13 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIFACA HEALTH Còn hiệu lực
19/11/2021

120440 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 901/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
02/12/2021