STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120446 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
09/08/2021

120447 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

120448 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ HẢI Còn hiệu lực
17/08/2021

120449 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021411B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA Còn hiệu lực
11/09/2021

120450 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 12421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Còn hiệu lực
15/09/2021